REKISTERISELOSTE Valmentaja Ari Kenttäaho

LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 10.8.2020

Rekisterinpitäjä
Valmentaja Ari Kenttäaho
Y-tunnus: 2941450-6
Peltomäentie 58
30100 Forssa

Rekisterin nimi
Valmentaja Ari Kenttäahon hoitokortisto ja ajanvarausrekisteri

Rekisterin tarkoitus
Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen ja ajanvarausten tekemiseen.

Hoitokortiston sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, syntymäaika, sähköpostiosoite, kotiosoite ja hoitohistoria.

Ajanvarausrekisterin sisältämät tiedot
Asiakkaan antama nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja tai Valmentaja Ari Kenttäahon syöttämiä tietoja.

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Ari Kenttäaho
Sähköposti: ari.kenttaaho@gmail.com
Puhelin: 040-5842769

Tietojen luovutus
Valmentaja Ari Kenttäaho ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä vain Valmentaja Ari Kenttäaholla ja asiakkaalla. Teknisen toteutuksen takia osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietojen suojaus
Ajanvarausrekisteri: Ajanvarausjärjestelmä Bookly (Valmentaja Ari Kenttäahon varauskalenteri) sijaitsee WordPress-kotisivujeni ylläpidon sisällä ja sinne on pääsy salasanan kautta vain tietosuojavastaavalla, sekä hänen luvallaan Doweb Oy:n tukihenkilöllä vain siinä tapauksessa, mikäli WordPress-järjestelmää täytyy muokata tai korjata. Doweb Oy noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaidensa tietojen suhteen.
Hoitokortisto: Manuaalista rekisteriä säilytetään Valmentaja Ari Kenttäahon lukituissa tiloissa ja valvonnassa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.